Minione edycje

Inicjatywa Konferencji Projektów Zespołowych jest wspólnym pomysłem Cezarego Dołęgi, wiceprezesa firmy Neurosoft, i pracowników Zakładu Architektury Komputerów, w głównej mierze Macieja Nikodema i Tomasza Surmacza, która zrodziła się w 2010 roku. Do pomysłu organizacji prezentacji projektów studenckich nie trzeba było długo namawiać innych pracowników Wydziału Elektroniki, w szczególności dawnego Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki.  Dzięki temu już w 2011 roku zorganizowaliśmy pierwsze prezentacje. Wówczas wzięło w nich udział udział zaledwie 7 grup studenckich, garstka pracowników Wydziału i firma Neurosoft – jedyny sponsor i fundator nagród.

Choć pomysł nie znalazł kontynuacji w roku 2012 to wróciliśmy do niego w styczniu 2013 roku. W większym składzie organizacyjnym, zmotywowani obserwacjami wyniesionymi z uczelni amerykańskich (głownie University of Arizona  i Stanford University), w ciągu niespełna 2 miesięcy zorganizowaliśmy projekty zespołowe prowadzone we współpracy z przemysłem i przygotowaliśmy się do organizacji Konferencji Projektów Zespołowych 2013 (pierwszej oficjalnie działającej pod tą nazwą). W roku 2013 po raz pierwszy zorganizowaliśmy profesjonalne szkolenie z zakresu technik prezentacji, które pozwoliło studentom lepiej przygotować się do prezentacji własnych projektów. W KPZ 2013 wzięło udział niemal 100 studentów, w projekty i udział w Konferencji było zaangażowanych 14 firm. Inicjatywa zebrała bardzo pozytywne opinie zarówno po stronie studentów, pracowników jak i przedstawicieli przemysłu.

Organizacja Konferencji w 2014 była już tylko naturalną kontynuacją wcześniejszych sukcesów. Tym razem jednak inicjatywą po raz pierwszy objęliśmy cały Wydział Elektroniki zapraszając do udziału w projektach i Konferencji również studentów z kierunków Telekomunikacja, Elektronika oraz Teleinformatyka. W trakcie przygotowań do projektów zespołowych zebraliśmy ponad 20 zgłoszeń tematów pochodzących od różnych firm w tym Uniwersytetu Przyrodniczego i Fundacji h/2 – fundacji realizującej projekty z pogranicza elektroniki, informatyki i sztuki. We współpracę z firmami i prowadzenie wspólnych projektów zespołowych zaangażowało się 17 pracowników i doktorantów Wydziału Elektroniki. W efekcie aż 12 z 20 projektów prezentowanych w czasie KPZ 2014 było zrealizowanych w ramach trójstronnej współpracy studentów, pracowników PWr i przedstawicieli firm.

W ramach przygotowań powstało pierwsze logo Konferencji, które stało się znakiem rozpoznawczym edycji 2014.

...więcej...